Categorie archief: Precisielandbouw

Variabel bodemherbicide toepassen

Vanavond heeft Gijs het onkruid in de uien bestreden door de bodemherbicide Stomp 400 SC variabel toe te passen. Een bodemherbicide vormt een filmlaagje in de bodem die een langere tijd aanwezig blijft waardoor kiemende onkruiden worden gedood. Wij passen deze herbiciden toe omdat het onkruid concurreert met de uien en de uien daardoor minder voedingsstoffen tot hun beschikking hebben.

Het variabel toepassen van de bodemherbicide gebeurt aan de hand van de gemeten sensordata van dit voorjaar. Er is geconstateerd dat er een variatie in lutum zit van 12 tot 14%. De organische stof is vrijwel overal gelijk met 2,0 tot 2,1%. Hoe lager de lutum in de grond is, hoe minder bodemherbicide gebruikt kunnen worden. Traditioneel zou onder deze omstandigheden een dosering van 0,7 liter Stomp 400 SC gebruikt worden. Door het toepassen van precisielandbouw hebben wij een variatie kunnen aanbrengen van 0,54 tot 0,70 liter per hectare. Dit resulteert in een besparing van 0,1 liter Stomp 400 SC per hectare. Financieel is dit een kostenbesparing van ongeveer €1,30 per hectare. Minstens zo interessant is de reductie van milieubelasting. Dit kan gemeten worden aan de hand van de Milieumeetlat op www.milieumeetlaat.nl. Dit resulteert in een reductie van 10 MBP op waterleven en 3 MBP op bodemleven. MBP staat voor milieubelastingspunten.

NPPL @Akkerbouwbedrijf Sturm

“Het onderscheid tussen een leider en een volger is innovatie.”
-Steve Jobs


Vanaf oogst 2018 willen wij stappen gaan zetten op het gebied van precisielandbouw! We gaan in samenwerking met de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) meerdere toepassingen op het gebied van precisielandbouw uitvoeren op ons akkerbouwbedrijf.

De toepassingen waar wij mee aan de gang willen zijn:
  • Plaatsspecifiek toepassen van bodemherbicide, afhankelijk van de zwaarte van de grond.
  • Plaatsspecifiek loofdoden op basis van vegetatie-index.
Waarom beginnen met precisielandbouw?
  • Precisielandbouw gaat ongetwijfeld een rol spelen in de toekomst binnen onze bedrijfsvoering, wij staan open om innovaties als deze toe te passen binnen ons bedrijf.
  • We willen stappen zetten om de milieubelasting te verminderen. Wij worden als sector nauwlettend in de gaten gehouden op het gebied van gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
  • Het lijkt ons interessant om de verwachtingen over onze bodems specifiek & meetbaar te kunnen maken.

Buiten dit alles om is het vooral ook erg interessant om met precisielandbouw bezig te zijn! Wij hopen aan het einde van dit project meer te kunnen vertellen over de praktijkrijpheid van het bedrijfsleven om precisielandbouw toe te passen. Daarnaast valt te discussiëren over het rendement op de investeringen die nodig zijn om plaatsspecifiek middelen te kunnen toepassen, hier later meer over!