WUTI6939

Variabel bodemherbicide toepassen

Vanavond heeft Gijs het onkruid in de uien bestreden door de bodemherbicide Stomp 400 SC variabel toe te passen. Een bodemherbicide vormt een filmlaagje in de bodem die een langere tijd aanwezig blijft waardoor kiemende onkruiden worden gedood. Wij passen deze herbiciden toe omdat het onkruid concurreert met de uien en de uien daardoor minder voedingsstoffen tot hun beschikking hebben.

Het variabel toepassen van de bodemherbicide gebeurt aan de hand van de gemeten sensordata van dit voorjaar. Er is geconstateerd dat er een variatie in lutum zit van 12 tot 14%. De organische stof is vrijwel overal gelijk met 2,0 tot 2,1%. Hoe lager de lutum in de grond is, hoe minder bodemherbicide gebruikt kunnen worden. Traditioneel zou onder deze omstandigheden een dosering van 0,7 liter Stomp 400 SC gebruikt worden. Door het toepassen van precisielandbouw hebben wij een variatie kunnen aanbrengen van 0,54 tot 0,70 liter per hectare. Dit resulteert in een besparing van 0,1 liter Stomp 400 SC per hectare. Financieel is dit een kostenbesparing van ongeveer €1,30 per hectare. Minstens zo interessant is de reductie van milieubelasting. Dit kan gemeten worden aan de hand van de Milieumeetlat op www.milieumeetlaat.nl. Dit resulteert in een reductie van 10 MBP op waterleven en 3 MBP op bodemleven. MBP staat voor milieubelastingspunten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *